Balıq konservləri alarkən diqqət edin

Balıq konservləri alarkən diqqət edin Təbii konservlər tam və qoxusunu dəyişən məhsullar əlavə etmədən öz şirəsində, bulyonunda, yeyinti konservlərini isə tomat sous, yağ, və s. əlavə edilməklə hazırlanır

 

Hazırda ticarət şəbəkəsində istehlakçılara ən müxtəlif çeşidli balıq konservləri təklif olunur. Bu məhsullar əsasən balığın hazırlanmasının xarakterindən və qida, tam əlavələrindən asılı olaraq təbii və yeyinti növlərinə bölürlər. Təbii konservlər tam və qoxusunu dəyişən məhsullar əlavə etmədən öz şirəsində, bulyonunda, yeyinti konservlərini isə tomat sous, yağ, və s. əlavə edilməklə hazırlanır.

Balıq konservləri metal və ya şüşə bankalarda qablaşdırılır. Metal bankalara yan tərəfdən və ya qapağın üstündən litoqrafiya üsulu və ya su aparmayan rənglə məhsulun istehsal və son istifadə tarixi həkk olunur. Eyni zamanda qablaşdırmanın üzərinə yapışdırılan kağız etiketdə istehsalçının adı və ünvanı, əmtəə nişanı, qida dəyəri, saxlanma müddəti və s. məlumatlar əksini tapmalıdır.

Ticarət şəbəkəsində bu məhsulları müxtəlif  müddətlərdə 20ºC-dək olan temperaturda 75%-dən çox olmayan nisbi rütubətdə saxlamaq olar. Konservlərin optimal  temperaturda saxlama müddəti onların növündən asılıdır. Məsələn yağda hazırlanmış balıq konservləri 20º temperaturda 2 ilədək saxlamaq olar. Tomatda olan balıq konservləri isə 0-5º temperaturda 18 aydan artıq olmayaraq saxlanılır. Ümumilikdə isə qida üçün hazır olan və hermetik qablarda daha çox saxlanıla bilən məhsullardan olan balıq konservlərinin saxlama müddəti məhsulun növündən, qablaşdırılmasından və saxlama şəraitindən asılı olaraq 6 aydan 3 ilədək müəyyən edilir.

Balıq konservləri sterilizə olunmuş, hermetik qabda yerləşdirilən, istifadəyə hazır və müəyyənləşdirilmiş müddətədək saxlanılarkən keyfiyyətini itirməyən məhsuldur. Balıq konservləri alarkən istehlakçıların bir sıra məsələlərə diqqətlə yanaşması zəruridir. Çünki keyfiyyətsiz balıq və balıq məhsullarının istehlakı sağlamlıq üçün ciddi fəsadlar yarada bilər. Bunun baş verməməsi üçün balığın keyfiyyətinə, saxlanma şəraiti və müddətinə xüsusi fikir verilməlidir. Bu məhsulları alarkən onların markalanmasında olan məlumatları diqqətlə nəzərdən keçirin. Balıq konservləşdirilmiş metal qablarda əziklər, batıqlar və pas olduqda onları almaqdan çəkinin.

Keyfiyyət   Baxılıb: 1311   Tarix: 2018-03-21DİGƏR MARAQLI XƏBƏRLƏR